Som rådgiver bistår vi med informasjon og innspill slik at vi sikrer at styringssystemet dekker de kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter og sikrer at alle kravpunktene i ISO-standardene blir tilfredsstilt.

WellConnection valgte Briva som systemverktøy til å etablere ledelsessystemet i.

Slogen Consulting takker for tilliten og oppdraget.

 

 

Om WellConnection

WellConnection gruppen er det ledende selskapet i inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for boring og undervannsoperasjoner utstyr på norsk sokkel.

Gruppen har strategiske lokasjoner i Stavanger (Tananger og Hundvåg), Mongstad og Kristiansund med betydelig produksjonsanlegg og maskiner, og leverer på kundenes behov for effektiv, best i klassen, ett stopp IMR tjenester som dekker hele norsk innen Subsea og boring segmentene.

 

WellConnection er delt inn i forretningsområder som alle tilbys fra gruppen overalt:

  • Undervanns inspeksjon og reparasjon (stigerør og utstyr)
  • Inspeksjon og vedlikehold (bore pipe, OCTG, BHA)
  • Boring og subsea engineering
  • Hydrocleaning
  • NORM (naturlig forekommende radioaktivt materiale, også kjent som LRA/LSA) rengjøring

Gruppen har omfattende engineering evner og har ambisjoner om å vokse i denne delen av virksomheten fremover - også inkludert produktutvikling og levering for Subsea og boring sektorene.