Vi var ansvarlig for å bygge opp et styringssystem som ivaretar alle Pla-Mek AS sine prosesser, og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder, myndigheter og sikre at alle kravpunktene i ISO- standarden er tilfredsstilt. Vi har bistått kunde gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Pla-Mek AS valgte ResOp som systemverktøy for å etablere ledelsessystemet.

Vi takker for oppdraget og gratulerer PLA-MEK AS med ISO sertifikat.

 

Om Pla-Mek AS

Pla-Mek AS er produsent av sprøytestøpte plastdeler til industri og produktleverandører. De produserer for sine kunder som eier produktene. I tillegg til selve produksjonen tilbyr de tjenester innen det som naturlig hører til ved fremstilling av produktet. Pla-Mek AS er for mange en totalleverandør og samarbeidspartner innen sitt område. Derfor deltar Pla-Mek AS gjennom hele prosessen fra idé til leveranse!