Vi er ansvarlig for å bygge opp styringssystem som skal ivaretar alle Kvikkas AS sine prosesser og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter og sikrer at alle kravpunktene i ISO- standarden er tilfredsstilt.

Slogen Consulting vil bistå Kvikkas gjennom igjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kvikkas valgte Briva som systemverktøy for å etablere ledelsessystemet.

Slogen Consulting AS takker for tillitten og oppdraget

 

 

Om Kvikkas AS

Kvikkas AS er en logistikkbedrift som utfører logistikktjenester i Norge gjennom definerte underleverandører.

Deres tjenester er basert på landbasert distribusjon av stykkgods og aviser på lørdager.

Kvikkas sitt mål er å være en framoverlent innovativ partner med sitt opprinnelige budbil-gen.

De skal oppleves som en partner som service-minded, positiv og kreativ.

Kvikkas AS skal være kjent som et selskap man kan være trygge på og skal drive selskapet gjennom utstrakt bruk av teknologi som gjør oss i stand til å industrialisere skreddersøm i størst mulig grad.

Kvikkas AS skal i alt de driver med framstå som dynamiske og solide.

Deres mål er å bli foretrukket for gode transportprodukter, høy servicegrad og fornuftige priser.