Vi er ansvarlig for å bygge opp et styringssystem som skal ivaretar alle Bunker Oil AS sine prosesser og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter til de forskjellige geografiske avdelinger. Styringssystemet skal sikre at alle kravpunktene i ISO-standarden er tilfredsstilt.

Slogen Consulting vil bistå kunde gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Bunker Oil AS valgte ResOp som systemverktøy for å etablere ledelsessystemet.

Slogen Consulting AS takker for tillitten og oppdragetOm Bunker Oil AS

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikk, skipsverft, frakteflåten, passasjerbåter/ferger), og er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten.

Buker Oil AS sitt hovedanlegg er på Hessa i Ålesund, med avdelinger i Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord og Bergen.

Bunker Oil AS eier i tillegg oljetankskipene ‘MT Kystbunker 1 og MT Kystbunker 2’, som går i rute langs kysten fra Bergen i sør til Båtsfjord i nord med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs kysten.

Bunker Oil AS har også en kjede med 65 store og små automatiserte bensinstasjoner.

De har flere nye og moderne selvbetjente stasjoner under bygging, og noen på planleggingsstadiet.

Kvalitet er livsviktig, og det forplikter! Bunker Oil AS er med sin kompetanse og størrelse store nok til å være slagkraftige, og med sin lokale tilstedeværelse langs kysten er de små nok til å være smidige.

Størst langs norskekysten – Bunker Oil AS leverer der du er!