Omstilling og samhandling

For å sikre samhandling, framdrift og dokumentasjon i bedriftens prosesser har Slogen Consulting AS ulike verktøy for organisasjonsdesign.

En kultur for hverdagsforbedringer i egen verdikjede og organisasjon er et godt utgangspunkt for å ta fatt på slike utfordringer.

Lean er med i vår verktøykasse. Lean er en videreføring av en mer enn 50 år gammel produksjonsfilosofi og har som mål å øke kundeverdi og fjerne sløsing i bedriftens prosesser.  Av erfaring vet vi at dersom det fokuseres for sterkt på metode i en tidlig fase, vil en raskt oppleve at implementeringen stopper opp. Vi vektlegger derfor enkle tenkemåter når vi jobber med forbedringsarbeid og prøver å motivere de ansatte til ha fokus på forbedringspotensialer, de små seierne og at de ansatte oppfordres til å komme med egne ideer og innspill.  

Når vi jobber sammen med våre kunder, har ResOp blitt et konstruktivt, effektivt hjelpemiddel for å beskrive prosesser, arbeidsoppgaver, ulike roller og samhandling på en visuell og oversiktlig måte. Ikke minst gir det de som kunde et verktøy for å sikre at alle bidrar som avtalt.

Snakk med en av oss

Asgeir Rotevatn

Daglig leder / Siviløkonom +47 970 62550
asgeir@slogen.no

Audun Rossland

Sertifisert Kvalitetsleder QMCe +47 484 72009
audun@slogen.no