Kvalitet- og ledelsessystem

Selv om din bedrift ikke vurderer ISO-sertifisering, vil et effektivt ledelsessystem være avgjørende for å tilfredsstille stadig nye og strengere kunde- og myndighetskrav.

Et ledelsessystem med fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring er oftest en forutsetning for at bedrifter over tid skal være konkurransedyktige.

Våre verktøy knytter prosedyrer, risikoanalyser, hendelser, ansvar og oppgaver til ulike prosesser, kobles de forskjellige arbeids- og ansvarsområdene sammen. Dette er med å bidra til et enhetlig og samlet styringssystem som kan romme alt fra implementering av styrets mål og strategier til de ansattes kontinuerlige forbedringsarbeid.

Slogen Consulting AS sin kompetanse og erfaring sikrer god samhandling både i og utenfor egen organisasjon, samtidig som at all aktivitet og alle data er trygt tilgjengelig og ivaretatt for alle involverte.


Snakk med en av oss

Asgeir Rotevatn

Daglig leder / Siviløkonom 47 970 62550
asgeir@slogen.no

Audun Rossland

Sertifisert kvalitetsleder QMCe +47 484 72009
audun@slogen.no