Bistand ved ISO-sertifisering

Våre sertifiserte kvalitetsrådgivere vil kunne bidra med kapasitet og kompetanse enten det gjelder oppbygging av system, selve sertifiseringsprosessen eller bistand ved interne og eksterne revisjoner.

Sertifiseringsprosessen blir for mange også et organisasjonsutviklingsprosjekt. Kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring er helt sentralt i kvalitetsarbeid, og uten god samhandling er det vanskelig å vedlikeholde og videreutvikle et kvalitetssystem.  I våre verktøy kan dokumenter og prosedyrer struktureres i henhold til de ulike NS-EN ISO standarder;

·         9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet

·       14001:2015  Ledelsessystemer for ytre miljø

·       18001:2007  Styringssystemer for arbeidsmiljø

·       45001:2018  Ledelsessystem for arbeidsmiljø - Ny standard mars 2018

Våre verktøy inneholder godkjenningsrutiner, versjonskontroll og dokumenthistorikk. Søkefunksjoner, App’er til avvikssystemer og automatisk e-postvarsler med direktelink til dokumenter og oppgaver letter implementering samhandling og oppfølging.

Vi samarbeider med mange ulike fagmiljøer og er sertifisert gjennom Norsk Sertifisering - QMCe. (www.qmce.no)

Sertifisering innebærer et kontinuerlig forbedringsarbeid, og i dette ligger også interne revisjoner. Dersom det er ønskelig kan Slogen Consulting AS også bistå i dette arbeidet.

Vår erfaring er at med ekstern bistand, gjerne prosjektleder går dette arbeidet vesentlig lettere


Snakk med en av oss

Audun Rossland

Sertifisert Kvalitetsleder QMCe +47 484 72009
audun@slogen.no

Asgeir Rotevatn

Daglig leder / Siviløkonom +47 970 62550
asgeir@slogen.no