Slogen Consulting AS og ResOp AS slår seg sammen

Hensikten med dette er å etablere et sterkt fagmiljø for å kunne gi ytterligere støtte til kunder og samarbeidspartnere innen området Ledelsessystemer.

ResOp AS er i ferd med å etablere en nasjonal posisjon innen moderne ledelsessystemer, med sin kjente styrke på den nye og helhetlige tilnærminger.  

Samtidig ser vi at krav til - og interessen for gode og effektive ledelsessystemer er økende, og stadig flere kombinerer dette med ISO sertifiseringer. Derfor styrker vi teamet for å kunne å kunne være en ledende tilbyder og kunne oppfylle stadig mer omfattende kundekrav innen dette fagfeltet. 

Vi vil fortsatt være lokalisert her i Postvegen 13  og du vil i stor grad oppleve «Business as Usual»,  og etter hvert et sterkere og bredere kompetansemiljø.  

 

 

WellConnection - Oppgraderer til ISO 2015

Vi er valgt som rådgiver for WellConnection i arbeidet med etablering, oppbygging og resertifisering av ledelsessystemene for Kvalitet ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015.

Som rådgiver bistår vi med etablering av struktur og oppbygging i Briva. Vi sikrer at det nye ledelsessystemet dekker kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter og at alle kravene i 2015 utgavene av ISO-standardene blir tilfredsstilt.

WellConnection gruppen består av 4 selskaper og er det ledende selskapet innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for boring og undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Gruppen har strategiske lokasjoner i Tananger, Hundvåg og Mongstad. Se også www.wellconnection.no

WellConnection er delt inn i forretningsområder som tilbys fra alle gruppens lokasjoner:

 • Undervanns inspeksjon og reparasjon (stigerør og utstyr)
 • Inspeksjon og vedlikehold (bore pipe, OCTG, BHA)
 • Boring og subsea engineering
 • Hydrocleaning
 • NORM (naturlig forekommende radioaktivt materiale, også kjent som LRA/LSA) rengjøring
 • Gruppen har omfattende engineering og har ambisjoner om å vokse i denne delen av virksomheten fremover – dette inkluderer også produktutvikling og levering for Boring og subsea engineering.

Slogen Consulting AS takker for tilliten og oppdraget.

Kvikkas AS - ISO Sertifisert

Slogen Consulting AS gratulerer Kvikkas AS med ISO sertifikat.

Slogen Consulting AS har vært prosjektleder ved oppbygging av ledelsessystem for kvalitet ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015 hos Kvikkas AS.

Kvikkas AS valgte Briva som systemverktøy for å etablere sitt ledelsessystem.

Kvikkas AS har hovedkontor i Ålesund hvor de har en topp moderne terminal og kontoravdeling. Dyktige medarbeidere og sjåfører jobber under mottoet: Kundens problem - vår utfordring.
Deres mål er å bli foretrukket for gode transportprodukter, høy servicegrad og fornuftige priser. For mer informasjon se; www.kvikkas.no

Slogen Consulting AS takker for oppdraget og gratulerer igjen Kvikkas AS med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifikat.

Undertun Industri AS - ISO Sertifisert

Slogen Consulting AS gratulerer Undertun Industri AS med ISO sertifikat.

Vi har vært prosjektleder for oppbygging av ledelsessystemet for kvalitet ISO 9001:2015 hos Undertun Industri AS. Vi var ansvarlig for å bygge opp et styringssystem som omfatter alle Undertun sine prosesser, og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder, myndigheter samt at alle kravene i ISO- standarden er tilfredsstilt.

Undertun Industri AS valgte ResOp som systemverktøy for å etablere sitt ledelsessystem.  

Undertun Industri AS er en ledende produsent av evakueringssystemer, landganger og annet utstyr til maritimt bruk. De har fokus på å utvikle produkter med høy kvalitet og brukerverdi. Nærhet til den maritime klyngen på Sunnmøre er viktig. Undertun Industri AS sin produktkatalog inkluderer:

 • UIAS MES Marin Evakuering System designet for ferger og hurtigbåter
 • Gangveier for hurtigbåter, handelsflåte og supplybåter
 • Utstyr for å håndtere seismikkabler i mindre arbeidsbåter
 • Vinsjer
 • Spesialtilpassede produkter på bestilling

For mer informasjon se www.undertun.no

Slogen Consulting AS takker for oppdraget og gratulerer igjen Undertun Industri AS med ISO 9001:2015 sertifikat.

 

Kvikkas AS - Etablering av ledelsessystem for kvalitet og miljø

Slogen Consulting AS er prosjektleder ved etablering av ledelsessystem for kvalitet ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015 hos Kvikkas AS.

Vi er ansvarlig for å bygge opp styringssystem som skal ivareta alle Kvikkas AS sine prosesser og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter, og som sikrer at alle krav i ISO- standarden er tilfredsstilt. Slogen Consulting bistår Kvikkas gjennom igjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kvikkas AS valgte Briva som systemverktøy for å etablere ledelsessystemet.

Kvikkas AS ble etablert høsten 2005. Med over 20 års erfaring i ryggen har vi et trygt grunnlag for våre transport- og logistikkløsninger. Etter sammenslåingen har selskapet hatt en svært positiv utvikling og har i dag et landsdekkende rutenett. Hovedkontoret ligger i Ålesund hvor vi har en topp moderne terminal og kontoravdeling. Dyktige medarbeidere og sjåfører jobber under mottoet: Kundens problem - vår utfordring. Deres mål er å bli foretrukket for gode transportprodukter, høy servicegrad og fornuftige priser. For mer informasjon se; www.kvikkas.no

Slogen Consulting AS takker for tillitten og oppdraget

Mittet AS - ISO Sertifisert


Vi gratulerer Mittet AS med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Slogen Consulting AS har vært ansvarlig for sertifiseringsprosessen og Mittet AS valgte ResOp som systemverktøy. KIWA har vært sertifiseringsinstans.  Mittet AS er lokalisert på Eidsnes ved bygrensen av Ålesund og fremstår som en konkurransedyktig leverandør av ventilasjonsfilter med tilhørende støtteprodukter. I tillegg tilbyr Mittet tekniske tekstiler til bygge bransjen i form av akustikk plater-/løsninger samt kondensisolering i form av rullvare, pre-cut og ferdige skjærte fisker til ventilasjonsbend i alle tilgjengelige grader-/dimensjoner.

Vi takker for godt samarbeid og ønsker Mittet lykke til videre med kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Bunker Oil AS - ISO Sertifisert

Slogen Consulting AS har vært prosjektleder ved etablering av ledelsessystemet for kvalitet ISO 9001:2015. Vi var ansvarlig for å bygge opp et styringssystem som ivaretok alle Bunker Oil AS sine prosesser og som dekker de kravene som stilles internt, fra kunder og myndigheter til de forskjellige geografiske avdelinger. 

Bunker Oil AS valgte DNVGL som sertifiseringsinstans.

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer og er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten.  Buker Oil AS har sitt hovedanlegg i Ålesund, med avdelinger i Bergen Tromsø, Hammerfest og Båtsfjord.  

Bunker Oil AS eier i tillegg oljetankskipene ‘MT Kystbunker 1 og MT Kystbunker 2’, som går i rute langs kysten fra Bergen i sør til Båtsfjord i nord med bunkers- og smøreoljeleveringer. Selskapet har også en kjede med 65 store og små automatiserte bensinstasjoner.

Kvalitet er livsviktig, og det forplikter! Bunker Oil AS er med sin kompetanse og størrelse store nok til å være slagkraftige, og med sin lokale tilstedeværelse langs kysten er de små nok til å være smidige. 

Vi takker for samarbeidet så langt og ønsker Bunker Oil lykke til i det videre forbedringsarbeidet for å sikre stadig mer fornøyde kunder. 

Sertifiseringsarbeid hos Mittet AS


En engasjert gjeng i full gang med arbeidet for å få bedriften sertifisert ihht ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Slogen Consulting AS har vært ansvarlig for sertifiseringsprosessen og Mittet AS valgte ResOp som systemverktøy.

Mittet AS har valgt KIWA som sertifiseringsinstans. 

Mittet AS, lokalisert i Eidsnes ved bygrensen av Ålesund fremstår som en konkurransedyktig leverandør innen leveranser av ventilasjonsfilter med tilhørende støtteprodukter. I tillegg tilbyr Mittet tekniske tekstiler til bygge bransjen i form av akustikk plater-/løsninger samt kondensisolering i form av rullvare, pre-cut og ferdige skjærte fisker til ventilasjonsbend i alle tilgjengelige grader-/dimensjoner.